Verwerking

Enkele tips
 

Duurzaam, kwalitatief beton? Dat begint bij de goede verwerking van het cement. En daarvoor kunt u uw klanten een aantal belangrijke tips meegeven.

Water: beter minder dan meer

Het is aangewezen om de hoeveelheid aanmaakwater te beperken. Dan zijn de kwaliteit en de duurzaamheid van beton en mortel beter.Wie tijdens het mengen te veel water toevoegt, krijgt beton met een te lage sterkte. De gouden regel is: slechts zoveel aanmaakwater als nodig is voor een gemakkelijke verwerking.

Verwerkingstijd: de invloed van de temperatuur

- ‘Open’ tijd (de verwerkingstijd) van verse specie en mortels: 1 à 2 uur bij 20 °C.
- Die tijd kan variëren, afhankelijk van de speciesamenstelling en van de omgevingstemperatuur.
- Bij hoge temperaturen (> 20 °C) versnelt de reactie van cement en water. Dit kan de verwerkingstijd
   verkorten. Bij hoge omgevingstemperaturen is daarom een relatief langzaam reagerend cement
   aangewezen.
- Lage temperaturen: een snel cement is aangewezen, want de binding en verharding verlopen trager.
- Winter: mortel/beton moet gedurende de eerste 72 uur bij minstens +5 °C bewaard worden: jong
   beton/mortel is namelijk heel gevoelig voor vorst.

Verdichten

Om luchtbellen uit de specie te verdrijven, dient de betonspecie verdicht te worden, bijvoorbeeld met een trilnaald.

Nabehandeling: bescherm tegen uitdroging

Heel belangrijk: in de eerste dagen van de verharding moet er voldoende water aanwezig blijven in het mengsel (door plastic folie of regelmatige bevochtiging). Vroegtijdige uitdroging kan het verhardingsproces stoppen. Gevolgen: onvoldoende sterkte, scheurvorming en een stuivend oppervlak.