Veiligheid in de kijker

Elk jaar organiseert HeidelbergCement Benelux, waarvan CBR deel uitmaakt, een week die in het teken staat van gezondheid en veiligheid. Bij deze gelegenheid worden in alle vestigingen van de Benelux diverse activiteiten georganiseerd om het bewustzijn over veiligheid in het dagelijkse werk te vergroten.

Ter illustratie van deze gebeurtenis hebben we dit jaar een reportage gemaakt bij CBR Lixhe. Verschillende externe partners namen ook deel aan de veiligheidsweek om het succes van de verschillende opleidingsworkshops te garanderen. De opleiding van alle werknemers wordt essentieel geacht om de gezondheid en veiligheid op al onze locaties te garanderen. Wij nodigen u uit om dit evenement in beeld te ontdekken. 

Bekendheid met veiligheidsuitrusting 

Een tent was speciaal ingericht om de medewerkers van CBR Lixhe in kleine groepen te ontvangen. De leveranciers waren aanwezig en hadden tafels om nieuwe producten en beschermingsmiddelen voor te stellen die op de site beschikbaar zijn (de safety boxes zijn immers toegankelijk voor alle werknemers in de cementfabriek van Lixhe). De werknemers konden vragen stellen en de externe partners gaven persoonlijk advies, zodat iedereen zijn dagelijkse taken in alle veiligheid kan uitvoeren. Kennis van veiligheidsuitrusting is een integraal onderdeel van de belangrijkste elementen van onze aanpak om ons doel van nul ongevallen te bereiken. 

Brandpreventie 

De brandpreventieworkshop heeft tot doel het personeel van Lixhe te trainen in de reflexen die nodig zijn om de brandblusapparatuur ter plaatse te gebruiken. Dit type workshop, bestaande uit een theoretische opleiding gevolgd door praktische oefeningen, stelde de teams in staat de vaardigheden te verwerven om in verschillende situaties een brand te stoppen en het gevaar van vlammen op een veilige manier te beperken. 

Preventie van risico's in besloten ruimten 

Het doel van deze workshop was het voorkomen van risico's in besloten ruimten. Bij hun dagelijks werk kan het gebeuren dat sommige CBR Lixhe-teams tijdelijk een besloten ruimte moeten binnengaan om een taak uit te voeren (een besloten ruimte is een ruimte die geheel of gedeeltelijk is afgesloten). Een besloten ruimte kan een risico vormen, met name door onvoldoende ventilatie. Bij een interventie zijn meerdere personen betrokken (hulpverleners en toezichthouders) om te zorgen voor coördinatie om de operatie perfect uit te voeren. Deze mensen gebruiken alle noodzakelijke veiligheidsuitrusting en controleren of deze in orde is. De hulpverleners beheersen de interventie- en evacuatieprocedures, terwijl de toezichthouders zorgen voor een constante aanwezigheid, optimale omstandigheden voor de interventie handhaven en de alarm- en reddingsprocedures beheersen. 

Opleiding in het gebruik van een defibrillator

CBR Lixhe is uitgerust met automatische externe defibrillatoren (AED's): een medisch apparaat dat slachtoffers van een hartstilstand helpt reanimeren. Het voordeel van de AED is dat hij de door de hulpverlener uit te voeren handelingen beschrijft en zo de actie maximaal vereenvoudigt. Bovendien geeft de AED de schok automatisch op het juiste moment. Deze uitrusting, samen met de opleiding die onze teams tijdens de Safety Week krijgen, verhoogt aanzienlijk de overlevingskans van iemand die op onze site een hartaanval krijgt. 

Een controlepost voor chauffeurs 

Elke dag komen vele vrachtwagens naar de site van Lixhe om cement te laden. Ter gelegenheid van de Safety Week hebben de CBR-teams de chauffeurs een dag lang een speciaal welkom geboden. Bij de ingang van de laadzone werd een controlepost ingericht zodat chauffeurs gewezen konden worden op de noodzaak om op al onze sites persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen.