Veelgestelde vragen I voegwerk

Welk cement is geschikt om mee te voegen?

CEM II/B-M (S-V) 32,5 N (of eventueel CEM III/A 42,5 N LA) is het meest gebruikte cement voor grijze voegen.

Hoeveel water dien ik toe te voegen aan mijn voegmortel?

De hoeveelheid toe te voegen water is sterk afhankelijk van het type zand dat toegepast wordt. Teveel water toevoegen zal de kwaliteit van het mengsel negatief beïnvloeden. Een goede verwerkbaarheid staat hierin voorop.

Er zijn kleurverschillen te zien in mijn voegwerk, hoe kan dat?

Kleurverschil in voegwerk ontstaat meestal door:

  • verschillen in de mengverhoudingen (cement, zand en water) voor de voegspecie,
  • de weersomstandigheden tijdens de werken en het verharden,
  • wateronttrekking door de stenen,
  • orientatie van de muur (verschillende uitdroging)
Er zit witte uitslag op mijn voegwerk?

Uitslag op baksteenmetselwerk kan worden veroorzaakt door zowel stoffen afkomstig uit de bakstenen (sulfaten) als door stoffen uit de metsel- en voegmortel (vrije kalk). In beide gevallen speelt het watertransport door steen en mortel een belangrijke rol. Dit fenomeen is gekend en valt deels te voorkomen.

De meeste problemen treden op als het metselwerk wordt uitgevoerd in perioden met veel regen. In veel gevallen is uitslag te voorkomen door maatregelen tijdens uitvoering en door nazorg.

Febelcem Dossier cement nr 5 “Uitbloeiing en uitslag”

Hoeveel cement heb ik nodig?

U kunt via de rekentool per toepassing berekenen hoeveel cement en andere materialen u nodig heeft.

De 1-2-3 of 1 op 3  verhoudingen komen niet overeen met de gewichten uit het “boodschappenlijstje”?

De opgegeven mengverhoudingen zijn volume verhoudingen. Bijvoorbeeld 1 “emmer” cement vermengen met 3 emmers zand. Deze volumes kan je vervolgens omrekenen naar gewichten. Dit resultaat verschijnt in de boodschappenlijst.

Bij welke temperatuur kan ik cement verwerken?

Onder 5 graden Celsius komt het chemische verhardingsproces nauwelijks  op gang, liever niet bij lage temperaturen werken. Als het toch gebeurt is het belangrijk om het werk goed te beschermen door het af te dekken: de temperatuur van het betonoppervlak dat het meest is blootgesteld moet gedurende 72 uur na de uitvoering minstens + 5 °C bedragen.

Hoe werk ik veilig met cement?

Droog cement vormt geen risico voor de gezondheid. Toch moet men voorkomen dat het wordt ingeademd of ingeslikt en moeten de ogen beschermd worden tegen het stof. Zodra cement gemengd wordt met water heeft het mengsel een hoge alkaliteit en is het irriterend. Daarom ook volgende raadgevingen:

  • Draag waterdichte handschoenen met een katoenen voering.
  • Als de voeten of de knieën mogelijk in contact komen met verse mortelspecie of betonspecie is werkkleding die het lichaam volledig bedekt,waterdichte laarzen en ondoordringbare kniestukken, aanbevolen.
  • Werk niet verder met kleding die met mortelspecie is doordrenkt om langdurig contact met de huid te vermijden.
Waar vind ik het certificaat dat bij mijn cement hoort?

Uw leverancier kan u voorzien van certificaten behorend bij de producten die hij verkoopt, vaak ook via zijn website.

Hoe lang is cement houdbaar?

Grijs cement in papieren zakken heeft een houdbaarheid van 6 maanden na verpakking.
Grijs cement in PE (plastiek) zakken heeft een houdbaarheid van 1 jaar na verpakking.

De verpakkingsdatum is te vinden op de zak zelf. Zie par. 7.4 van het veiligheidsinformatieblad voor toelichting.

Het cement bevat kluitjes, kan ik dat nog gebruiken?

Als een zak cement kluitjes bevat die gemakkelijk kapot te wrijven zijn is dat geen probleem. Controleer in dit geval steeds de datum van productie.

Voor voegwerk is het aan te bevelen om een zeef te gebruiken. Harde steenachtige kluitjes niet gebruiken in voegwerk, in beton is het geen probleem. Als een zak veel harde kluiten bevat is er vocht bij het cement gekomen en is het cement al verhard tot cementsteen. Neem contact op met uw leverancier als de zak pas is geleverd en er geen water bij heeft kunnen komen. Verharde kluitjes zouden bij een verpakking in PE (plastiek) niet mogen voorkomen.

Ik heb nog cement staan, waarvan de houdbaarheidsdatum is overschreden, kan ik dat nog gebruiken?

Cement waarvan de houdbaarheidsdatum is overschreden mag niet meer verkocht worden, maar kan technisch gezien wel bruikbaar zijn. U loopt echter een hoger risico op cementeczeem als uw huid in aanraking komt met cement. Dit omdat het maximum gehalte aan oplosbaar chroom niet meer is gegarandeerd en wellicht is overschreden. Let ook opdat het cement niet in contact zou zijn geweest met water.