Veelgestelde vragen I metselwerk

Hoe maak ik voegspecie?

Een standaard samenstelling (volumeverhouding) voor voegspecie is 1 cement op 3 à 4 betonzand.

Hoeveel cement heb ik nodig?

U kunt via de rekentool per toepassing berekenen hoeveel cement en andere materialen u nodig heeft.

De 1-2-3 of 1 op 3  verhoudingen komen niet overeen met de gewichten uit het “boodschappenlijstje”?

De opgegeven mengverhoudingen zijn volume verhoudingen. Bijvoorbeeld 1 “emmer” cement vermengen met 3 emmers zand. Deze volumes kan je vervolgens omrekenen naar gewichten. Dit resultaat verschijnt in de boodschappenlijst.

Bij welke temperatuur kan ik cement verwerken?

Onder 5 graden Celsius komt het chemische verhardingsproces nauwelijks  op gang, liever niet bij lage temperaturen werken. Als het toch gebeurt is het belangrijk om het werk goed te beschermen door het af te dekken: de temperatuur van het betonoppervlak dat het meest is blootgesteld moet gedurende 72 uur na de uitvoering minstens + 5 °C bedragen.

Hoe werk ik veilig met cement?

Droog cement vormt geen risico voor de gezondheid. Toch moet men voorkomen dat het wordt ingeademd of ingeslikt en moeten de ogen beschermd worden tegen het stof. Zodra cement gemengd wordt met water heeft het mengsel een hoge alkaliteit en is het irriterend. Daarom ook volgende raadgevingen:

  • Draag waterdichte handschoenen met een katoenen voering.
  • Als de voeten of de knieën mogelijk in contact komen met verse mortelspecie of betonspecie is werkkleding die het lichaam volledig bedekt,waterdichte laarzen en ondoordringbare kniestukken, aanbevolen.
  • Werk niet verder met kleding die met mortelspecie is doordrenkt om langdurig contact met de huid te vermijden.
Waar vind ik het certificaat dat bij mijn cement hoort?

Uw leverancier kan u voorzien van certificaten behorend bij de producten die hij verkoopt, vaak ook via zijn website.

Hoe lang is cement houdbaar?

Grijs cement in papieren zakken heeft een houdbaarheid van 6 maanden na verpakking.
Grijs cement in PE (plastiek) zakken heeft een houdbaarheid van 1 jaar na verpakking.

De verpakkingsdatum is te vinden op de zak zelf. Zie par. 7.4 van het veiligheidsinformatieblad voor toelichting.

Het cement bevat kluitjes, kan ik dat nog gebruiken?

Als een zak cement kluitjes bevat die gemakkelijk kapot te wrijven zijn is dat geen probleem. Controleer in dit geval steeds de datum van productie.

Ik heb nog cement staan, waarvan de houdbaarheidsdatum is overschreden, kan ik dat nog gebruiken?

Cement waarvan de houdbaarheidsdatum is overschreden mag niet meer verkocht worden, maar kan technisch gezien wel bruikbaar zijn. U loopt echter een hoger risico op cementeczeem als uw huid in aanraking komt met cement. Dit omdat het maximum gehalte aan oplosbaar chroom niet meer is gegarandeerd en wellicht is overschreden. Let ook opdat het cement niet in contact zou zijn geweest met water.