Veelgestelde vragen I betonwerken

Welk cement gebruik ik voor een vloer of fundering?

Met alle cementen kan goed beton worden gemaakt. 
De keuze voor een bepaalde cementtype moet gemaakt worden rekening houdend van weeromstandingheden (temperatuur) en van de omgevingsklassen (risico voor alkali-silika reactie, sulfaataantasting, vorst-dooi cycli met dooizouten…).  Neem gerust contact op met uw leverancier of met de dienst Technische voorlichting van CBR om advies te krijgen.

Welk cement gebruik ik om een watertank te cementeren?

Hoogovencement CEM III/A 42,5 N LA is aanbevolen. Het is aangeraden om hierbij Rijnzand te gebruiken.

Welk cement gebruik ik voor vuurvast beton?

Voor vuurvast beton, voor toepassing in bijvoorbeeld een open haard kan Isidac 40 aluminium cement worden gebruikt.

Ik wil een muur cementeren / slempen, hoe moet dat?

Cementeren is het dun opbrengen van een cement-zand mengsel met een borstel.

  • Metselwerk moet proper zijn en bevochtigd worden met zuiver water.
  • Hechtlaag: meng 1 volume cement met 1 volume zand en de aanmaakoplossing (1 volume Sika ViscoBond verdunnen met 3 volumes water) tot het bekomen van een crème-achtig mengsel.  De hechtlaag zorgvuldig aanbrengen met een hard harige borstel.
  • Mortel: meng 1 volume cement met 2-3 volumes zand en de aanmaakoplossing tot het bekomen van de gewenste consistentie.
  • Aanbrengen met een blokkwast of handveger, met de voeg mee, structuur willekeurig, geen patroon aanbrengen.
  • Niet bij sterk drogend weer en niet als het regent. 
Hoeveel cement heb ik nodig?

U kunt via de rekentool per toepassing berekenen hoeveel cement en andere materialen u nodig heeft.

De 1-2-3 of 1 op 3  verhoudingen komen niet overeen met de gewichten uit het “boodschappenlijstje”?

De opgegeven mengverhoudingen zijn volume verhoudingen. Bijvoorbeeld 1 “emmer” cement vermengen met 3 emmers zand. Deze volumes kan je vervolgens omrekenen naar gewichten. Dit resultaat verschijnt in de boodschappenlijst.

Hoe maak ik metselspecie?

Een standaard samenstelling (volumeverhouding) voor metselspecie is 1 cement op 3 à 4 betonzand.

Bij welke temperatuur kan ik cement verwerken?

Onder 5 graden Celsius komt het chemische verhardingsproces nauwelijks  op gang, liever niet bij lage temperaturen werken. Als het toch gebeurt is het belangrijk om het werk goed te beschermen door het af te dekken: de temperatuur van het betonoppervlak dat het meest is blootgesteld moet gedurende 72 uur na de uitvoering minstens + 5 °C bedragen.

Hoe werk ik veilig met cement?

Droog cement vormt geen risico voor de gezondheid. Toch moet men voorkomen dat het wordt ingeademd of ingeslikt en moeten de ogen beschermd worden tegen het stof. Zodra cement gemengd wordt met water heeft het mengsel een hoge alkaliteit en is het irriterend. Daarom ook volgende raadgevingen:

  • Draag waterdichte handschoenen met een katoenen voering.
  • Als de voeten of de knieën mogelijk in contact komen met verse mortelspecie of betonspecie is werkkleding die het lichaam volledig bedekt,waterdichte laarzen en ondoordringbare kniestukken, aanbevolen.
  • Werk niet verder met kleding die met mortelspecie is doordrenkt om langdurig contact met de huid te vermijden.
Waar vind ik het certificaat dat bij mijn cement hoort?

Uw leverancier kan u voorzien van certificaten behorend bij de producten die hij verkoopt, vaak ook via zijn website.

Hoe lang is cement houdbaar?

Grijs cement in papieren zakken heeft een houdbaarheid van 6 maanden na verpakking.
Grijs cement in PE (plastiek) zakken heeft een houdbaarheid van 1 jaar na verpakking.

De verpakkingsdatum is te vinden op de zak zelf. Zie par. 7.4 van het veiligheidsinformatieblad voor toelichting.

Het cement bevat kluitjes, kan ik dat nog gebruiken?

Als een zak cement kluitjes bevat die gemakkelijk kapot te wrijven zijn is dat geen probleem. Controleer in dit geval steeds de datum van productie.

Ik heb nog cement staan, waarvan de houdbaarheidsdatum is overschreden, kan ik dat nog gebruiken?

Cement waarvan de houdbaarheidsdatum is overschreden mag niet meer verkocht worden, maar kan technisch gezien wel bruikbaar zijn. U loopt echter een hoger risico op cementeczeem als uw huid in aanraking komt met cement. Dit omdat het maximum gehalte aan oplosbaar chroom niet meer is gegarandeerd en wellicht is overschreden. Let ook opdat het cement niet in contact zou zijn geweest met water.