Trekvogels in de groeve van Romont

Onze steengroeves bieden zij een wilde omgeving met een rijke en gevarieerde biodiversiteit. Zo is de steengroeve van Romont met zijn verschillende habitats een rustplaats en bestemming voor trekvogels die elk jaar duizenden kilometers afleggen. Hoewel de meeste vogels hun reis naar het zuiden voortzetten, overwinteren sommige in ons land en komen in onze tuinen terecht.

Trekvogels in groeves

In Europa begint het trekseizoen halverwege de zomer voor vogels die een zeer lange trek maken, zoals de spotvogel of de bosrietzanger, en loopt het door tot eind november voor andere soorten zoals leeuweriken en noorse vinken. Ornithologen tellen miljoenen vogels op doorreis boven onze hoofden tijdens de herfst. Onder de trekvogels die in Romont worden geteld met behulp van de ringers van het KBIN (Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen), vinden we een groot aantal fluiters, zwartkoppen, maar ook de drie andere fluiters (tuinfluiter, babbler en grauwe klauwier), talrijke gierzwaluwen en rietzangers, om maar de belangrijkste te noemen.

Een indrukwekkende fysieke prestatie

Trekvogels leggen soms duizenden kilometers af en kunnen ook van het ene continent naar het andere trekken. Hoewel vogels een indrukwekkende fysieke prestatie leveren tijdens hun migratie heeft hun uithoudingsvermogen grenzen die worden bepaald door hun energiereserves. Zodra deze zijn uitgeput, moeten trekvogels een plek vinden om zich te voeden en zo hun vetreserves aan te vullen. Deze plaatsen zijn gekend bij de vogels, generatie na generatie. Hoewel de verstedelijking het bestaan van deze plaatsen en bijgevolg de migraties soms in gevaar brengt, kunnen de steengroeve van Romont en andere exploitatieplaatsen zoals de steengroeve van Loën een groot aantal trekvogels verwelkomen. Dit is bijvoorbeeld het geval met de grote zilverreigers die elk jaar in steeds grotere aantallen in Romont verblijven.

Onze acties om de aantrekkelijkheid van Romont tijdens de migratie te verbeteren

In het besef dat dit netwerk van veilige stopplaatsen voor trekvogels behouden moet blijven, hebben de teams van CBR Lixhe verschillende acties ondernomen om de aantrekkingskracht van de steengroeve van Romont als locatie voor trekvogels te behouden en te verbeteren. In het kader van de agrarische heraanleg van de steengroeve heeft CBR Lixhe verschillende haagaanplantingen met meer dan 5 km lineair hakhout, bomenrijen en boomgaarden op de steengroeve van Romont uitgevoerd. We kunnen al zien dat roofvogels daar landen om te jagen. Het gebied van groot biologisch belang aan de rand van de steengroeve, dat zich uitstrekt over meer dan 30 hectare, is ook een uitgelezen plaats voor de migrerende vogels (beboste gebieden, droge weiden, wetlands). Ook is momenteel een strook ongeoogst graan toegankelijk op de gesaneerde landbouwpercelen, zodat de vogels die hier overwinteren voldoende voedsel kunnen vinden.

CBR Lixhe is er trots op deel te nemen aan het behoud van de aanwezigheid van trekvogels in Romont en door haar acties de uitzonderlijke biodiversiteit van haar sites te bevorderen.

Torenvalk (roofvogel).

Tuinfluiter.

Spotvogel (Hippolais icterina).

Leeuweriken.