Proeven op vers beton

De betonspecie is een halffabrikaat dat de eigenschappen van het verharde beton in zich draagt. Teneinde een goed verdicht beton te bekomen, dient de betonspecie in de eerste plaats goed verwerkbaar te zijn.

Anderzijds bepaalt de uiteindelijke toepassing van het verharde beton de eigenschappen van de specie. Het gedrag van een betonspecie wordt steeds gedefinieerd door de combinatie van meerdere karakteristieken. Het betonlaboratorium bepaalt deze specifieke kenmerken door het uitvoeren van de geëigende proeven in aansluiting met de betonpraktijk.

Volgende kenmerken kunnen proefondervindelijk bepaald worden:
   - Verwerkbaarheid (Flow, Slump, Walz en Vebe-tijd)
   - Viscositeit
   - Luchtgehalte 
   - Water-cementfactor
   - Gevoeligheid voor ontmenging

Al deze proeven worden uitgevoerd volgens de gangbare Belgische normen en de reeds in voege zijnde Europese normen.