Prestatieverklaringen (DOP's)

Per 1 juli 2013 is de Europese Bouwproducten Verordening (EU) Nr. 305/2011 (CPR) van kracht.

Voor bouwproducten die onder een Europees geharmoniseerde norm vallen is het aanbrengen van CE-markering verplicht.
Cement moet voldoen aan de geharmoniseerde norm EN 197-1: 2011.
Om CE-markering op zijn product te mogen aanbrengen is de fabrikant verplicht een prestatieverklaring op te stellen.

In deze prestatieverklaring worden de toepassingsmogelijkheden en de bijbehorende prestaties van het bouwproduct, in dit geval cement, vastgelegd.

Weergave 1 - 20 van 92
Titel Taal Product Vestiging Jaar / maand
Nederlands CEM III/C 32,5 N-LH/SR CBR Gent I 2018/02
Frans CEM III/C 32,5 N-LH/SR CBR Gent I 2018/02
Engels CEM III/C 32,5 N-LH/SR CBR Gent I 2018/02
Duits CEM III/C 32,5 N-LH/SR CBR Gent I 2018/02
Nederlands CEM III/B 42,5 N-LH/SR CBR Gent I 2018/02
Frans CEM III/B 42,5 N-LH/SR CBR Gent I 2018/02
Engels CEM III/B 42,5 N-LH/SR CBR Gent I 2018/02
Duits CEM III/B 42,5 N-LH/SR CBR Gent I 2018/02
Nederlands CEM III/B 32,5 N-LH/SR CBR Gent I 2018/02
Frans CEM III/B 32,5 N-LH/SR CBR Gent I 2018/02
Engels CEM III/B 32,5 N-LH/SR CBR Gent I 2018/02
Duits CEM III/B 32,5 N-LH/SR CBR Gent I 2018/02
Nederlands CEM III/A 52,5 N CBR Gent I 2018/02
Frans CEM III/A 52,5 N CBR Gent I 2018/02
Engels CEM III/A 52,5 N CBR Gent I 2018/02
Duits CEM III/A 52,5 N CBR Gent I 2018/02
Nederlands CEM III/A 32,5 N CBR Gent I 2018/02
Frans CEM III/A 32,5 N CBR Gent I 2018/02
Engels CEM III/A 32,5 N CBR Gent I 2018/02
Duits CEM III/A 32,5 N CBR Gent I 2018/02