Onze visie op bouwen

Ecoverantwoord ondernemen binnen de bouwsector beantwoordt aan belangrijke criteria: 
   - lokaal ondernemen
   - sluiten van kringlopen met een minimaal gebruik van natuurlijke grondstoffen
   - ontwerpen en bouwen van energiezuinige gebouwen
   - ontwerpen en bouwen van duurzame infrastructuur.

CBR biedt haar klanten producten die voldoen aan duurzaamheidscriteria van verschillende
eco-certificeringssystemen.

Regelgeving, normen en certificeringssystemen zijn in volle ontwikkeling. De vraag naar duurzame materialen gaat in stijgende lijn. Ecoverantwoordelijkheid is dan ook een fundamenteel gegeven geworden voor iedereen die in de bouwsector actief is. 

Momenteel wordt de bouwsector door de markt aangezet tot duurzaam bouwen. Dit gebeurt door middel van systemen die duurzaamheidsprestaties meten. Gangbare systemen zijn Breeam (Engels systeem), HQE (Frans systeem), Valideo (Belgisch systeem) en verschillende systemen geïnitieerd door de Vlaamse en Brusselse overheden.

CBR is ervan overtuigd dat deze huidige ontwikkelingen de mogelijkheid bieden tot betere uitgangsposities op de markt. Daarom moeten we nu duurzame betonproducten aanbieden die beantwoorden aan de certificatiecriteria van de duurzaamheidssystemen voor gebouwen.

Onze Ecolabels

CBR past de EPD-methodiek toe op al haar producten. De resultaten zijn beschikbaar onder de vorm van EPD-bladen. 

Met ecolabels wordt beoogd bouwmaterialen of bouwprocessen een objectieve milieureferentie te geven die ontwerpers, aannemers en opdrachtgevers helpt bij hun keuze voor duurzaam verantwoord bouwen.

Het meest bekende model is Breeam dat voor o.a. kantoorgebouwen wordt gebruikt. De voordelen van beton worden in deze modellen via scores toegekend. Zo zijn er scores denkbaar voor een lange(re) levensduur, mate van recycling, gebruik van klinkerarme cementsoorten, mate van geluidwering en betonkernactivering (energiebesparing).

De totaalscore zegt iets over de mate van duurzaamheid van een gebouw of bouwwerk. Voor reguliere gebouwen bepalen materialen ca. 20% van de totaalscore. Bij energieneutrale bouwwerken zal het aandeel van materialen meer dan 50-70% van de totaalscore kunnen bepalen.