Nuttige links

Cementindustrie

FEBELCEM      

Federatie van de Belgische cementindustrie.                               www.febelcem.be
Aanverwante sectoren

BELBAG vzw

Belgische federatie van grind en zand.www.belbag.be
BetonplatformBetonplatform omvat: BELBAG vzw, FEBE, FEBELCEM, Fipah, FSBP, de Belgische Betongroepering en Imporgrasa. www.infobeton.be
FEBEFederatie van de betonindustrie.www.febe.be
FedBetonBelgische federatie voor stortklaar beton.www.fedbeton.be
FediexVerbond van ontginnings- en veredelingsbedrijven van onbrandbare gesteenten.www.fediex.be
FipahFederatie van producenten en invoerders van hulpstoffen en additieven voor vloeispecie, mortel en beton.www.fipah.be
ImporgrasaVereniging der grind- en zandinvoerderswww.imporgrasa.be
Studie en onderzoek
AWVAgentschap Wegen en Verkeerwww.wegenenverkeer.be

BBG

Belgische betongroepering.www.gbb-bbg.be
CRIC-OCCNNationaal centrum voor wetenschappelijk en technisch onderzoek der cementnijverheid.www.cric.be
MOWMobiliteit en Openbare Werkenwww.departement-mow.vlaanderen.be
OCWOpzoekingscentrum voor de wegenbouw.www.brrc.be
SPWService Public de Walloniewww.wallonie.be
WTCBWetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf.www.wtcb.be
Certificatie en normalisatie

BCCA

Belgian Construction Certification Association.www.bcca.be
BE-CERTDienstverlening op het vlak van certificering, inspectie en controle van uitrusting.www.be-cert.be
BELCERTAccreditaties van certificeringorganismen en milieuverificateuren.www.certibel.be
BUtgbBelgische unie voor de technische goedkeuring in de bouw.www.butgb.be
COPROOnpartijdige controle-instelling voor de bouwsector.www.copro.eu
NBNBureau voor normalisatie.www.nbn.be
ProbetonBeheersorganisme voor de controle van betonproducten.www.probeton.be
SECOTechnisch Controlebureau voor het Bouwwezen.www.seco.be