Nuttige links

Cementindustrie

FEBELCEM      

Federatie van de Belgische cementindustrie.                                www.febelcem.be
Aanverwante sectoren

BELBAG vzw

Belgische federatie van grind en zand. www.belbag.be
Betonplatform Betonplatform omvat: BELBAG vzw, FEBE, FEBELCEM, Fipah, FSBP, de Belgische Betongroepering en Imporgrasa.  www.infobeton.be
FEBE Federatie van de betonindustrie. www.febe.be
FedBeton Belgische federatie voor stortklaar beton. www.fedbeton.be
Fediex Verbond van ontginnings- en veredelingsbedrijven van onbrandbare gesteenten. www.fediex.be
Fipah Federatie van producenten en invoerders van hulpstoffen en additieven voor vloeispecie, mortel en beton. www.fipah.be
Imporgrasa Vereniging der grind- en zandinvoerders www.imporgrasa.be
Studie en onderzoek
AWV Agentschap Wegen en Verkeer www.wegenenverkeer.be

BBG

Belgische betongroepering. www.gbb-bbg.be
CRIC-OCCN Nationaal centrum voor wetenschappelijk en technisch onderzoek der cementnijverheid. www.cric.be
MOW Mobiliteit en Openbare Werken www.departement-mow.vlaanderen.be
OCW Opzoekingscentrum voor de wegenbouw. www.brrc.be
SPW Service Public de Wallonie www.wallonie.be
WTCB Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf. www.wtcb.be
Certificatie en normalisatie

BCCA

Belgian Construction Certification Association. www.bcca.be
BE-CERT Dienstverlening op het vlak van certificering, inspectie en controle van uitrusting. www.be-cert.be
BELCERT Accreditaties van certificeringorganismen en milieuverificateuren. www.certibel.be
BUtgb Belgische unie voor de technische goedkeuring in de bouw. www.butgb.be
COPRO Onpartijdige controle-instelling voor de bouwsector. www.copro.eu
NBN Bureau voor normalisatie. www.nbn.be
Probeton Beheersorganisme voor de controle van betonproducten. www.probeton.be
SECO Technisch Controlebureau voor het Bouwwezen. www.seco.be