24. juli 2017

Waterschapsbedrijf Limburg gaat energiegrondstof leveren voor ovens CBR Cementbedrijven

Jaarlijks gaat Waterschapsbedrijf Limburg ca. 19.000 ton slibkorrels als energiegrondstof leveren aan CBR. Michel Bouts, lid van het dagelijks bestuur Waterschapsbedrijf Limburg; “Met deze overeenkomst kan ook de komende 5-10 jaar het Limburgs slib als energiebron worden ingezet. In deze periode wordt onderzocht of er innovatieve manieren zijn voor slibreductie en duurzame manieren om nog meer grondstoffen uit het slib te halen. Theo Pluijmen, technisch directeur HeidelbergCement Benelux: “Voor CBR is het voordeel van de samenwerking dat we duurzaam kunnen werken en minder fossiele brandstoffen hoeven te gebruiken tijdens ons productieproces. Omdat het zuiveringsslib bestaat uit biomassa leveren we bovendien een positieve bijdrage aan het verminderen van de CO2 -uitstoot.”

Waterschapsbedrijf Limburg, dochterbedrijf van het Waterschap Limburg, produceert gezuiverd afvalwater in 17 zuiveringsinstallaties in Limburg. Zo’n 150 miljoen m3 gezuiverd water per jaar tegen het laagste zuiveringstarief in Nederland. Dit water wordt weer uitgezet in Limburgse beken en rivieren. Daarnaast blijft als restproduct het zuiveringsslib over waaruit energie en grondstoffen worden gewonnen. In slibgistingstanks wordt het slib met behulp van bacteriën gedeeltelijk afgebroken en omgezet in duurzaam biogas. Met deze biogasproductie voorziet Waterschapsbedrijf Limburg voor 29% in haar eigen energiebehoefte.

Het restant van het slib van de zuiveringsinstallaties wordt gedroogd tot korrels in de slibdrooginstallatie in Susteren. De korrels worden vervolgens ingezet als duurzame energiegrondstof voor de ovens bij de cement industrie van CBR Cementbedrijven.