Maatschappelijk verantwoord ondernemen

CBR is het erover eens dat economische prestaties hand in hand moeten gaan met respect voor het milieu en voor de maatschappij in brede zin en dat daarbij rekening moet worden gehouden met de verwachtingen van de verschillende belanghebbenden (stakeholders). CBR neemt met andere woorden haar maatschappelijke verantwoordelijkheid (MVO) op.

Business & Society

In deze context maakt CBR deel uit van Business & Society. Als referentiecentrum voor MVO in België biedt Business & Society zijn leden een uitwisselingplatform aan in combinatie met zeer concrete, collectieve en individuele instrumenten. De bedoeling hiervan is het delen van ervaringen en het ontwikkelen van kennis op het vlak van maatschappelijke betrokkenheid te bevorderen.

World Green Building Council

De World Green Building Council (WGBC) is een internationaal netwerk dat in 2002 werd opgericht. Deze instelling heeft als opdracht om de invoering van milieuvriendelijkere praktijken in de bouwsector te versnellen.

CAP2020

In België maakt CBR deel uit van de cluster CAP2020, die architecten, constructeurs en producenten van materialen samenbrengt. Zij hebben zich ertoe verbonden de Europese 2020-doelstelling na te streven inzake de grootschalige reductie van energieverbruik. Zo kan CBR aan de sector informatie verstrekken over de milieuprestaties van haar producten, haar klanten helpen en met andere professionals goede praktijken inzake duurzaam bouwen uitwisselen.