Mechanische eigenschappen testen

De voornaamste eis die aan verharde beton en mortel wordt gesteld is dat deze materialen sterk genoeg zijn om te kunnen weerstaan aan de opgelegde belastingen. Het onderzoek naar de mechanische sterkte blijft bijgevolg een belangrijk onderdeel van het betononderzoek, te meer daar deze relatief eenvoudige proef een globaal beeld geeft van de kwaliteit van het beton. De proeven en de voorbereiding van proefstukken dienen met de grootste zorg uitgevoerd te worden teneinde betrouwbare resultaten te bekomen.

Volgende eigenschappen kunnen proefondervindelijk bepaald worden:
   - Druksterkte op betonkubussen en -cylinders
   - Buig- en splijttreksterkte op betonprisma’s
   - Druksterkte op mortel
   - Buig- en splijttreksterkte op mortelprisma’s

Al deze proeven worden uitgevoerd volgens de gangbare Belgische normen en de reeds in voege zijnde Europese normen.