Luminus windturbine bij CBR in Gentse kanaalzone produceert eerste kWh groene energie

CBR, cementproducent en marktleider in België, liet dit najaar een windturbine installeren op haar site aan de Arbedkaai in de Gentse kanaalzone. Met een capaciteit van 4,2 MW zal deze turbine elk jaar 12.545 MWh groene energie produceren. Hiermee kan CBR haar elektriciteitsverbruik verminderen en zo haar CO2-neutrale ambities nastreven. In dit windproject gaat ook bijzondere aandacht uit naar de bescherming van de biodiversiteit in de dokken. Luminus wil er het gedrag van watervogels in de buurt van windturbines analyseren.

De specialist in cement

CBR is een dochteronderneming van Heidelberg Materials, één van 's werelds grootste geïntegreerde fabrikanten van bouwmaterialen en -oplossingen, met leidende marktposities in cement, aggregaten en stortklaar beton. Heidelberg Materials is op de Belgische markt ook aanwezig via Inter-Beton (beton) en Sagrex (aggregaten).

Productie van de eerste kWh groene energie

De nieuwe windturbine bij CBR produceerde onlangs haar eerste kWh groene energie. Met een totale hoogte van 230 meter en wieken van elk 75 meter lengte, zal deze turbine voortaan elk jaar 12.545 MWh groene energie produceren, wat overeenkomt met het elektriciteitsverbruik van 3.500 gezinnen. Bijna alle geproduceerde energie zal rechtstreeks door CBR Gent worden verbruikt. De windturbine zal zo ongeveer 12% van de energiebehoefte van de cementfabriek dekken. De groene energie die door deze installatie lokaal wordt geproduceerd, zal de jaarlijkse uitstoot van 2.660 ton CO2 in de atmosfeer verminderen, wat overeenkomt met de uitstoot van 929 dieselwagens.

Samen bouwen aan een CO2-neutrale energietoekomst

Bouwen aan een duurzame toekomst is een belangrijk aandachtspunt voor CBR, de Belgische marktleider in cement. Om haar ecologische voetafdruk te verkleinen, zet de cementproducent verschillende hefbomen in. Het gebruik van groene en hernieuwbare energie is een van haar belangrijkste actiepunten.

Christoph Streicher, CEO van CBR : “ Heidelberg Materials, de groep waartoe CBR behoort, zet zijn transformatie naar het meest duurzame bouwmaterialenbedrijf ter wereld rigoureus voort. Onze nieuwe duurzaamheidsdoelstellingen zijn om onze specifieke netto CO2-uitstoot tegen 2030 terug te brengen tot 400 kg/t cement. Dit versterkt onze klimaatambities aanzienlijk en is de meest ambitieuze doelstelling in de sector. Als leider op weg naar koolstofneutraliteit zullen wij als eerste op grote schaal koolstofvrij cement en beton aanbieden.”

Voor Luminus is de strijd tegen de klimaatverandering al vele jaren een werk van elke dag. Het bedrijf investeert al bijna 70 jaar in de productie van hernieuwbare energie en is de nummer één in windenergie op het vasteland en waterkracht in België. Met haar 262 windmolens beschikt Luminus over een geïnstalleerd vermogen van 664 MW, goed voor de bevoorrading van meer dan 364.000 gezinnen met groene stroom.

Grégoire Dallemagne, CEO van Luminus : “Dit project bij CBR kadert perfect binnen onze ambitie om onze klanten te helpen hun ecologische voetafdruk te verkleinen. Om de afhankelijkheid van fossiele energiebronnen te verminderen en in een context van stijgende energieprijzen, biedt de installatie van windturbines op bedrijventerreinen ondernemingen de kans om een succesvolle drievoudige transitie te maken: economisch, maatschappelijk en ecologisch. Zo kunnen we het concurrentievermogen van onze bedrijven verhogen en onze CO2-uitstoot beperken. Met de installatie van deze turbine op haar site kan CBR haar ecologische voetafdruk verkleinen door zelf de groene stroom te produceren die het bedrijf nodig heeft. Het voorbeeld van deze windturbine op de site van CBR staat symbool voor de bijdrage die Luminus wil leveren aan de decarbonisatie. Ik wil CBR hierbij bedanken voor het vertrouwen.”

Een proefproject voor de bescherming van de biodiversiteit

Biodiversiteit is een belangrijke milieukwestie die steeds meer doorgedrongen is in het collectieve bewustzijn en ieder van ons aangaat. De bescherming ervan is een belangrijk onderdeel van de bestaansreden van Luminus. Zoals elke menselijke activiteit moet de productie van elektriciteit door middel van windturbines gepaard gaan met respect voor het milieu, en in het bijzonder de biodiversiteit. Als gebruiker van natuurgebieden wil Luminus de impact van haar activiteiten op de biodiversiteit vermijden en zo veel mogelijk beperken en de lokale biodiversiteit zelfs verrijken.

Omwille van de ligging van deze windturbine vlak bij het Rodenhuizedok in de Gentse haven zal Luminus de windturbine op zeer gerichte momenten stil zetten om zo watervogels te beschermen. In het voorjaar van 2023 plant het bedrijf daarenboven een camerasysteem op deze windturbine om vogels te detecteren en te onderzoeken hoe zij reageren op de aanwezige windturbine.