Life Cycle Assessment

CBR biedt ondersteuning voor de verbetering van de milieuprestaties van bouwmaterialen
en –producten op basis van LCA.

LCA is een methode om de milieubelasting van een product te bepalen gedurende de volledige levenscyclus, van wieg tot graf.

CBR bestudeert de cyclus van bouwmaterialen, gaande van de ontginning over de productie en het gebruik tot de verwijdering of recyclage van het materiaal. De LCA methodiek maakt het mogelijk om alle relevante kennis over de milieueffecten op een inzichtelijke wijze in beeld te brengen. Het resultaat is een milieuprofiel of milieuscore die de producent toelaat om verbeterpunten te identificeren en het milieuprofiel te optimaliseren.

LCA schema.