Fysische eigenschappen testen

De fysische eigenschappen van beton en mortel worden bepaald door de kenmerken van de samenstellende componenten en hun onderlinge verhouding. Deze eigenschappen zijn bepalend voor het ontwerp en de dimensionering van de constructies. Zij bepalen eveneens hoe het verharde beton zich zal gedragen onder de opgelegde belastingen.

Naast de toepassing van traditionele proeven, kunnen in het betonlaboratorium een aantal eigenschappen tevens vastgelegd worden door middel van indirecte proefmethoden.

Volgende kenmerken kunnen proefondervindelijk bepaald worden:

  • uitdrogingskrimp;
  • hygrometrische zwelling;
  • thermische uitzettingscoëfficiënt;
  • elasticiteitsmodulus;
  • waterabsoptie;
  • volumieke massa.

Ter bepaling van de fysische en mechanische grootheden van het beton worden volgende indirecte meetmethoden aangewend: 

  • ultrasoonmeting;
  • resonantiefrequentie;
  • sclerometer;
  • visuele aspecten door middel van microscopie.

Al deze proeven worden uitgevoerd volgens de gangbare Belgische normen en de reeds in voege zijnde Europese normen.