Eigen laboratoria

Verbeter uw beton en productie dankzij onderzoek in het CBR-labo
 

U koopt cement. En daar maakt u beton van. Maar is dat echt alles wat u van uw cementproducent verwacht – dat hij levert wat u vraagt? Of hebt u liever dat hij meedenkt en u bijstaat om uw beton beter, goedkoper en efficiënter te kunnen produceren? Mooi zo. Want dat is precies wat wij doen, bij CBR.

Voor onderzoeken naar cement- en betonsamenstellingen maken onze raadgevend ingenieurs gebruik van twee eigen laboratoria. Praktisch gezien is een breed gamma aan beton- en cementproeven beschikbaar volgens de gangbare Europese en Belgische normen: van de klassieke druksterktebepaling tot duurzaamheidsproeven als chloride-indringing, carbonatatie en bestandheid tegen sulfaataantasting en divers chemisch/fysisch onderzoek.

   - Voor cement en beton 
   - Van lab naar werf
   - Wat levert het voor u op? 
   - Waarbij kunnen wij ù helpen? 
   - Uw project in ons lab?

Voor cement en beton

Het Lab voor Betononderzoek in Rotterdam en het Lab voor Cementonderzoek in Maastricht zijn state-of-the-art onderzoekscentra. Beide kunnen terugvallen op een uitgebreide cementkennis én zijn gespecialiseerd in de toepassing van dat cement in beton. Bovendien hebben ze intensieve contacten met het Research Centre (HTC) van de HeidelbergCement Groep, met Belgische en Nederlandse universiteiten én met erkende instituten als Intron, BAS, TNO, CRIC, VDZ en Geos. Waarom bieden de gespecialiseerde onderzoekers en laboranten van CBR die faciliteiten aan? Om toepassingen van cement in beton te ondersteunen.

Van labo naar werf

Maar hoe representatief zijn de onderzoeken en tests in het laboratorium? Marcel Bruin, Manager S&D: "Nadat we een oplossing in het lab ontwikkeld hebben, begeleiden we de klant bij de implementatie. Over het algemeen komt de situatie in het lab goed overeen met de praktijk: finetuning volstaat om kleine verschillen weg te werken. Hoe dat komt? We werken in het lab altijd met de materialen die de klant lokaal gebruikt – zand, grind, water, hulpstoffen, … En we proberen zo goed mogelijk rekening te houden met de omstandigheden bij de klant."

Wat levert het voor u op?

   - U verbetert de eigenschappen en prestaties van uw producten
   - Dankzij een beter inzicht kunt u uw processen optimaliseren
   - Zo boekt u betere resultaten met minder kosten
   - U kunt maatregelen treffen om schade aan beton te voorkomen – en dus ook klachten daarover
   - Vernieuwingen en verbeteringen dragen bij tot uw imago

Waarbij kunnen wij ú helpen?

   - Bestaande betonsamenstellingen optimaliseren en nieuwe ontwikkelen
   - Zichtbeton ontwikkelen
   - Verhard beton testen en beproeven
   - Vloeibare specie of mortel testen en beproeven
   - Oorzaken van schades aan beton vaststellen
   - Oorzaak, van problemen die tot klachten leiden, onderzoeken
   - Nieuwe grondstoffen beoordelen en nieuwe cementen/bindmiddelen ontwikkelen

Uw project in ons labo?

Neem contact op met uw account manager of raadgevend ingenieur van CBR!