Ecoverantwoord bedrijf

Gezondheid en veiligheid, de bevordering van biodiversiteit in onze groeven, het gebruik van reststoffen als energiebron, de bescherming van het klimaat en de vermindering van onze impact op het milieu zijn voor ons absolute prioriteiten. Maar dat is niet alles. Door middel van ecoverantwoord ondernemen willen wij bouwmaterialen leveren die bijdragen aan het welzijn van onze maatschappij en van ons milieu. Dat betekent ook dat wij onze sociale verantwoordelijkheid in onze bedrijfsvoering opnemen.