Eco-responsibility

Eco-responsibility verwijst naar de verantwoordelijkheid van elk bedrijf op het vlak van milieu en economie, maar ook naar de verantwoordelijkheid die een bedrijf heeft binnen onze maatschappij.

Die verantwoordelijkheid of eco-responsibility binnen de bouwsector vullen wij bij CBR in met onze visie op productie en bouw én door een nauwe samenwerking met onze klanten en stakeholders in het algemeen (medewerkers, overheden, buren, NGO’s, academische instellingen, enzovoort).