CBR Antoing

CBR Antoing ligt langs de Schelde in de streek van Doornik en produceert Portlandklinker die bestemd is voor de cementvestigingen van de Groep in Gent, Rotterdam en IJmuiden.

Voor de productie van de ruim 900 kiloton klinker per jaar maakt CBR Antoing gebruik van de Doornikse kalksteen uit nabijgelegen Carrières d’Antoing (Sagrex).

De klinker die de fabriek produceert, wordt hoofdzakelijk per schip verzonden. Het vervoer via waterwegen biedt onbetwistbare voordelen voor het milieu: een laag energieverbruik per ton getransporteerde materie en per afgelegde kilometer, nul impact op het wegverkeer, een hoog veiligheidsniveau en een grote capaciteit aan transportvolume.

De fabriek van Antoing stelt 91 personen te werk (88,6 FTE). 
 


PRIVACY NOTE: When you start playing this video, YouTube places a cookie on your browser which allows YouTube to recognize you when you visit YouTube or other websites with embedded YouTube content. You may delete cookies at any time from your browser. You can find information about processing of your data through YouTube on theYouTube website.

Geert Smolenaers

Plant Manager Antoing
Tel.: 
0032 (0)9 326 75 50
CBR Cementbedrijven N.V.
Rue du Coucou 8
7640 Antoing
België