Biodiversiteit

CBR is koploper in de sector als het gaat om de bevordering van biodiversiteit in haar ontginningsgroeves. De groeves zijn waardevolle habitats gebleken voor talrijke dier- en plantsoorten. Precies die rijkdom will CBR koesteren en in stand houden en waar mogelijk zelfs bevorderen. In de Benelux is biodiversiteit volledig geïntegreerd in het dagelijkse beheer van de vestigingen.

Quarry Life Award

HeidelbergCement heeft een internationale wedstrijd gelanceerd om, op basis van projecten van studenten in de biologie en ngo’s, de biodiversiteit in haar groeves te bevorderen. Zie www.quarrylifeaward.be / www.quarrylifeaward.nl.

In België wordt er actief dialoog gevoerd met de medewerkers, ngo’s (Natagora en Natuurpunt), hogescholen, academische instellingen en lokale stakeholders (landbouwers en buurtbewoners) rond het thema biodiversiteit in onze groeves.