Afvalbeheer

Het beheer van bedrijfsmatig verpakkingsafval wordt in België sinds 1997 vastgelegd in een samenwerkingsakkoord tussen de 3 gewesten. Dit akkoord legt bedrijven die verpakkingen op de markt brengen, bepaalde verplichtingen op. Naar aanleiding daarvan werd in datzelfde jaar VAL-I-PAC opgericht, op initiatief van de Belgische economische wereld.

Doel: de recyclage van bedrijfsmatige verpakkingen stimuleren en coördineren. CBR betaalt een bijdrage afhankelijk van de op de markt gebrachte verpakkingshoeveelheden.