Prestatieverklaringen (DOP's)

Per 1 juli 2013 is de Europese Bouwproducten Verordening (EU) Nr. 305/2011 (CPR) van kracht.

Voor bouwproducten die onder een Europees geharmoniseerde norm vallen is het aanbrengen van CE-markering verplicht.

Cement moet voldoen aan de geharmoniseerde norm EN 197-1: 2011.
Om CE-markering op zijn product te mogen aanbrengen is de fabrikant verplicht een prestatieverklaring op te stellen.

In deze prestatieverklaring worden de toepassingsmogelijkheden en de bijbehorende prestaties van het bouwproduct, in dit geval cement, vastgelegd.

Prestatieverklaringen CBR Gent I

Prestatieverklaringen CBR Gent II

Prestatieverklaringen CBR Harmignies

Prestatieverklaringen CBR Lixhe

Prestatieverklaringen van andere merken