Grondankers voor vernieuwde kaaimuren in Harelbeke

Zo’n 750 grondankers maakt Herbosch-Kiere om de vernieuwde kaaimuren aan de Leie in Harelbeke stevig in de Ieperse klei te verankeren. Dat is nodig omdat er, in het kader van de Schelde-Seineverbinding, schepen van 4.500 ton met daarop drie lagen containers zullen passeren. Een uitdagend project volgens Marc Verlinden, afdelingshoofd Funderingstechnieken van Herbosch-Kiere (Eiffage Benelux) – zowel wat de omvang als de uitvoering in de Ieperse klei betreft.

Van aan de Leie in Deinze tot aan de Franse grens in Wervik gebeuren er aanpassingswerken om tegen 2025 een gigantische binnenvaartroute te creëren tussen het Scheldebekken en de Seine. Zo komt er in Harelbeke een nieuwe stuwsluis en worden de Leieboorden en kaaimuren verfraaid. De afdeling Funderingstechnieken van Herbosch-Kiere, gespecialiseerd in wateren burgerlijke bouw, maakt injectieankers voor de vernieuwde kaaimuren in opdracht van de THV Leieland – Herbosch-Kiere –Jan De Nul.

Tot 30 meter diep

Herbosch-Kiere boort tot meer dan 30 meter diep gaten in de grond en injecteert die met cementgrout, een samenstelling van puur cement en water. Daarin wordt een stalen wapening verankerd. Voor dit werk gebruikt Herbosch-Kiere CEM I 52,5 N van CBR, een cement dat snel verhardt en een hoge sterkte bereikt na een tweetal weken. Ongeveer 1.000 ton cement werd tot nu toe verwerkt.

Stabiel in de klei?

Marc Verlinden, afdelingshoofd Funderingstechnieken van Herbosch-Kiere: ‘Uitzonderlijk aan dit project is dat we op zo’n grote schaal grondankers met hoge dienstlasten tot 60 à 70 ton verankeren in de Ieperse klei, die tamelijk diep ligt (30 meter) en relatief weinig weerstand biedt. De ankers, die de stabiliteit van de kaaimuur moeten garanderen, mogen niet te veel kruipen en dat is in de Ieperse klei niet zo evident. Om het contact van het anker met de Ieperse klei te verbeteren, voeren wij een na-injectie met cementgrout uit op de wortel van de ankers.’

De test van 32 uur

Marc: ‘Voor we definitieve ankers mochten boren, moesten er positieve ankerproeven voorliggen. In die proeven, op de locatie waar de ankers moeten komen, werden ankers getest op twee maal de dienstlast die ze moeten opnemen aan de kaaimuur. Met andere woorden: het anker moet blijven zitten zelfs als je eraan trekt met een verdubbelde dienstlast. Per anker duurt zo’n proef 32 uur.’

Het project met de grondankers begon in 2015 en het einde is voorzien in 2017.