Concrete Design Competition

Om de kennis en het imago van beton te verbeteren, organiseren Europese cement- en betonverenigingen de International Concrete Design Competition for Students. Het architecturaal materiaalonderzoek stimuleren, dat is de voornaamste bedoeling van deze wedstrijd. Studenten architectuur, engineering, design en aanverwante disciplines worden uitgedaagd om hun creatieve en grensverleggende benadering van beton in een concreet onderwerp te presenteren. De achtste editie heeft als thema ‘Tactility’. Eerst zijn er nationale wedstrijden, waarna de winnaars daarvan worden uitgenodigd op een internationale Masterclass. Die Masterclass vindt plaats in Brussel onder het curatorschap van de Belgische Cementfederatie FEBELCEM en de ULB-universiteit. 

Lees meer!