Gebundelde kennis is dubbele kracht

Applied Technology Laboratory voor beton, cement en toeslagmaterialen

De bouwsector is constant in verandering. Nieuwe inzichten. Nieuwe trends. Dit impliceert dat er al in het voortraject specifiek op de wensen en noden van de klant moet worden ingespeeld. Meegroeien en aanpassen is cruciaal. En dat is precies wat CBR en ENCI doen.

‘CBR en ENCI werken nauw samen met de Sagrex business van de toeslagmaterialen. Daarom werden ook de beton-, cement en toeslagmaterialen laboratoria verenigd tot één afdeling. Deze zijn gevestigd op vier locaties in Nederland en België: The Applied Technology Laboratory.’ Aan het woord is Joris Schoon, Applied Technology Laboratory Manager. Hij schetst het beeld van een hooggekwalificeerd kenniscentrum binnen de bouw- en infrastructuurwereld. ‘Binnen onze organisatie is enorm veel kennis over cement, beton en toeslagmateriaal voorhanden. Wij willen elke vraag van klanten zo snel en soepel mogelijk kunnen beantwoorden. Daarom kiezen we ervoor om onze onderzoeklaboratoria intensief te laten samenwerken.’

Steeds specifieker

Joris Schoon: ‘Onze onderzoekers – elk met z’n specifieke expertise – zoeken gezamenlijk naar de beste antwoorden op de technische vragen van onze klanten. Tegelijk proberen ze via innoverend onderzoek kennis te vergaren. Zo willen ze antwoorden kunnen bieden om ondersteuning te geven aan de steeds specifiekere & technische vragen uit de markt. Denk maar aan duurzaamheid, procesoptimalisatie en milieu-eisen, én aan de snel evoluerende bouwtechnieken.’

België vs. Nederland

Door kennis binnen de eigen gelederen te bundelen, zetten onze bedrijven een flinke stap op weg naar het vraaggerichte bouwen van morgen. Joris Schoon: ‘De diversiteit van bouwen is enorm en zal steeds breder worden. Daar komt bij dat wij zowel de Belgische als de Nederlandse markt beleveren. En die twee markten verschillen toch behoorlijk van elkaar. Het spreekt voor zich dat deze verschillende markten hun specifieke vragen en problemen hebben. Het is aan onze nieuwe organisatie om daar telkens pasklare oplossingen bij te leveren.’

Bijvoorbeeld: complexe projecten

Applied Technology Laboratory beantwoordt niet alleen vragen vanuit de markt. De organisatie heeft ook nauwe contacten met de academische wereld om via dialoog en specifieke ondersteuning ook hier haar kennis te vergroten. Ook biedt ze actief ondersteuning bij complexe projecten, zoals de renovatie van de Maastunnel in Rotterdam. Joris Schoon: ‘Zo’n project roept vanzelfsprekend zeer specifieke vragen op over de samenstelling van de materialen die gebruikt moeten worden. Daarin spelen wij een adviserende rol. Naast onderzoek voor klanten doen we ook onderzoek voor onze eigen productieprocessen. Zo doen we bijvoorbeeld intensief onderzoek naar het gebruik van gerecycleerde materialen in onze verschillende productieprocessen. Ook onderzoeken we de mogelijkheden om bijproducten uit onze groeves in te zetten als waardevolle grondstoffen voor nieuwe toepassingen. En we streven continu naar de verduurzaming van onze eigen productieprocessen. Ik mag wel zeggen dat we binnen HeidelbergCement in een bijzonder interessante tijd leven. Applied Technology Laboratory kan écht een verschil maken.’